Jaarlijks organiseert Sportbedrijf Deventer diverse workshops en thema-avonden voor sportverenigingen. De workshops en themabijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuursleden, trainers en ander kader binnen de vereniging. Hiermee kunt u uw sportvereniging op een hoger niveau tillen.


Agenda themabijeenkomsten & workshops

 2018
28 mei
18 juni
Cursus AVG

Workshop AVG

Sportclubs hebben net als heel veel andere organisaties te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Het is goed om je vereniging daar dus nu op voor te bereiden.

De AVG heeft een tweeledig doel:
– bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt;
– maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken.

De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Sportbedrijf Deventer vindt het belangrijk dat sportverenigingen worden ondersteunt in de maatregelen om de AVG binnen de vereniging te implementeren. Samen met Team Sportservice Noord-Holland organiseren wij daarom workshops om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en wordt u begeleid door een expert.

De workshop
Op 28 mei en 18 juni organiseert Sportbedrijf Deventer in samenwerking met Team Sportservice deze korte, praktische en resultaatgerichte cursus van 2 avonden.
Tijdens de eerste avond wordt met name ingegaan op de noodzaak en theorie achter de wetgeving en op de tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet m.b.t. de uitvoering van de benodigde acties. Na de 2 avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG-proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen.

Meedoen?
Wil u met uw vereniging deelnemen?
U kunt zich met 2 personen per vereniging aanmelden voor de workshops.
De kosten om deel te nemen aan de scholing bedragen € 99,- per vereniging (voor 2 personen / 2 avonden). U ontvangt ons een factuur indien u deelneemt aan de cursus. Er kunnen maximaal 25 verenigingen deelnemen.

De workshop vindt plaats in Sport- en recreatiecentrum De Scheg (Oceanzaal 1, 2), Piet van Donkplein 1 te Deventer.
Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

De online tool
Om deel te nemen heeft u toegang nodig tot de online tool van de Stichting AVG.
U kunt als vereniging op twee manieren toegang krijgen tot de online tool:

  • Optie 1: U heeft van uw sportbond toegang gekregen of middels een kleine bijdrage toegang verschaft tot de online tool. Heeft u hierover van uw bond geen bericht ontvangen, vraag het dan na bij de bond.
  • Optie 2: Indien uw sportbond geen licentie afgenomen bij Stichting AVG Verenigingen of uw vrijwilligersorganisatie geen sportvereniging is, kunt u toegang krijgen tot de tool via Team Sportservice voor een eenmalig bedrag van €25,-. Hiermee kunt u deelnemen aan de workshop en uw vereniging toch zo efficiënt en eenvoudig mogelijk AVG-bestendig maken. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u van optie 2 gebruik wilt maken.

De eerste workshopavond heeft reeds plaatsgevonden.
Wilt u meer informatie over de workshops?
Neem dan contact op met Chantal Rietman-Herms; c.rietman@sportbedrijfdeventer.nl

 


Themabijeenkomsten