De kennisbank Sportief Deventer is de plek voor sportverenigingen met alle praktische sporttakoverstijgende informatie om de sportvereniging succesvol te runnen. Je vindt hier actueel nieuws en goede voorbeelden die inspireren om met de sportvereniging een volgende stap te maken. Heb je ook interessante informatie of goede voorbeelden om te delen met andere sportverenigingen? Neem contact met ons op!


Advies en ondersteuning

 Waarvoor kunnen sportverenigingen terecht bij Sportbedrijf Deventer? Sportbedrijf Deventer verleent niet alleen ondersteuning aan sportverenigingen, maar kijkt naar samenwerkingsverbanden en nieuwe initiatieven om sportverenigingen te versterken, vitaliseren en te professionaliseren. Door relaties te leggen en te realiseren en samenwerkingen aan te gaan met partners in de verschillende (wijk)projecten, evenementen en met het onderwijs streeft Sportbedrijf Deventer optimaal naar een sterk en sportief Deventer! Als u bij het uitoefenen van uw functie tegen problemen aanloopt, vragen heeft en u kunt een goed advies of ondersteuning gebruiken, neem dan contact op met de verenigingsadviseurs van Sportbedrijf Deventer. Zij staan graag voor u klaar en bieden ondersteuning op maat. Voor meer informatie klik hier

Accommodatie

 Accommodatie is een belangrijk en actueel thema. Zeker als de accommodatie in eigen beheer van de club is en niet wordt gehuurd van de gemeente, heeft het beleid op dit gebied vrijwel altijd grote invloed op de financiële situatie van de club. Onderhoud en/of vervanging van banen en velden kost veel geld en dat geldt ook voor investeringen om tegemoet te komen aan de door de overheid zo gewenste verduurzaming. Bovendien behoort tot de accommodatie ook de kantine waar onderwerpen als gezonde voeding en alcoholbeleid aan de orde van de dag zijn. Voor meer informatie klik hier.

Bestuur en organisatie

 Bestuurders van sportclubs en stichtingen zijn de mensen met visie en met heldere ideeën over waar de club naartoe moet. Besturen of leidinggeven aan de sportclub is in de praktijk echter niet niks. Je bepaalt samen met je collega-bestuurders het beleid van de club en stippelt de koers uit voor de komende jaren.
Beleidsplannen, begrotingen, investeringen, contracten, ze worden allemaal aan de bestuurstafel besproken en vastgesteld. En ook andere belangrijke thema’s als Ledenwerving en Ledenbehoud, Financiën, Accommodatie en Sportiviteit en Respect beginnen veelal bij de bestuurder. Dit alles moet gebeuren met bewaking van de visie voor de langere termijn én met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Dat zijn grote verantwoordelijkheden waarbij handvatten en praktische hulp goed van pas kunnen komen. Beleidsbepalers in de sport zijn daarvoor op deze pagina aan het goede adres. Want als je nieuwe wegen in wilt slaan of activiteiten wil ondernemen, waar begin je dan? En wat moet je weten om goed beslagen ten ijs te komen? Voor meer informatie klik hier

Communicatie

 Communicatie is een essentieel thema voor clubs en andere sportaanbieders. Zonder goede communicatie is goede samenwerking, ledenwerving en ledenbehoud en werving van vrijwilligers immers ook heel moeilijk. Niet alleen de vaststelling dát je anderen moet kunnen bereiken, maar de ook de vraag hóe je een bepaalde groep bereikt, is voor sportverenigingen aan de orde van de dag. Het zijn ontwikkelingen die passen bij deze snel veranderende tijd, die van sportclubs vraagt dat ze steeds beter weten wat hun leden willen en tegemoetkomen aan die wensen.
Communicatie is ook een aandachtspunt bij de promotie van evenementen als open dagen en toernooien en activiteiten. Mensen komen immers alleen op een evenement af als ze weten dat het georganiseerd wordt en het ze voldoende aanspreekt. Internet, social media, video en foto’s, maar ook een advertentie in de lokale krant of een poster in de plaatselijke supermarkt geven bekendheid aan evenementen en zijn bovendien goed voor de naamsbekendheid van de club. Voor meer informatie klik hier

Duurzaamheid

 Wat betekent duurzaamheid voor de sportvereniging? Heel algemeen gesteld: duurzaam verenigen is het afwegen van sociale, economische en milieuaspecten bij het organiseren van een sportvereniging. Iets concreter betekent duurzaam verenigen dat bij alle activiteiten wordt gestreefd naar optimale winst voor mens, milieu én clubkas. Het doel van duurzaam verenigen is het versterken van de vereniging voor haar leden en de (directe) omgeving nu en in de toekomst. Voor meer informatie klik hier

Financieel

 Veel beslissingen en beleidskeuzes hebben invloed op de financiële situatie van clubs en sportaanbieders. Veel vaste kostenposten kunnen een flinke aanslag op de reserves van de club betekenen. Ook als het een club voor de wind gaat, is een verantwoord financieel beleid van levensbelang. Een sterke sportclub heeft zijn financiële zaken op orde. Een sluitende begroting is echter lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Onderhoud van de accommodatie, verduurzaming, sportmaterialen, inkoop voor de kantine, het zijn allemaal forse kostenposten. Dan is het goed om te weten welke verschillende manieren er zijn om voldoende financiële middelen te generen. Natuurlijk is er de ledencontributie, maar ook op het gebied van subsidies zijn er veel opties. Het is een kwestie van weten wat er mogelijk is en de juiste wegen bewandelen om voor bepaalde middelen in aanmerking te komen. Voor meer informatie klik hier 

Kantine

 De kantine is een vanzelfsprekendheid voor vrijwel elke club. Wanneer de club de kantine zelf uitbaat, is het bovendien een goede bron van inkomsten. Een horecaonderneming leiden is echter niet niks en zelden de expertise van clubbestuurders of sportschoolhouders. Dan is het belangrijk dat er voldoende kennis en informatie beschikbaar is om toch een goed beleid te kunnen voeren. Hoe gaat de club om met het steeds strenger wordende alcoholbeleid. Maar de kantine ook steeds meer dé plek waar sport en gezonde voeding en leeftstijl bijvoobreeld ten aanzien van rookbeleid samenkomen. Voor meer informatie klik hier.

Ledenbehoud

 Ledenbehoud: de eenvoudigste manier om je ledental op peil te houden. Door aandacht te besteden aan de wensen en behoeften van je leden kun je ervoor zorgen dat de leden, die je binnen je club gehaald hebt met ledenwerving zo lang mogelijk blijven. Wat je daarvoor kunt doen? Voor meer informatie klik hier

Ledenwerving

 In een groot aantal sporten staat het ledental bij de clubs onder druk. Nieuwe leden werven is daarom belangrijk en lang niet altijd een makkelijke opgave. Hoe zorg je ervoor dat je inspanningen succesvol zijn? Voor meer informatie klik hier

Open club / Maatschappelijke betrokkenheid

 Veel mensen sporten bij sportverenigingen. Sportverenigingen zijn gebaseerd op vrijwillige inzet. De primaire rol van sportverenigingen is het, in verenigingsverband, organiseren van sportaanbod, waardoor sport laagdrempelig toegankelijk wordt en tot op een hoog niveau wedstrijdsport bedreven kan worden.
Sportverenigingen krijgen daarnaast een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Er vindt een verschuiving plaats van de traditionele sportvereniging, de sportvereniging die enkel het sporten als doel had, naar een sportvereniging die verder kijkt. De maatschappelijk actieve sportvereniging legt niet alleen meer verbindingen tussen de eigen leden, sponsoren en supporters, maar werkt samen met diverse partners uit verschillende sectoren in de wijk om maatschappelijke doelen te realiseren.
(uit: meedoen sportbeleid 2015-2019). Voor meer informatie klik hier

Samenwerking

 Een moderne sportclub in deze tijd overleeft niet als het alleen op zichzelf gericht is en geen oog heeft voor de omgeving. Zelfs niet als het dat zou willen. Samenwerking is steeds belangrijker. Samenwerking met nabijgelegen clubs door bijvoorbeeld het delen van een accommodatie, maar zeker ook samenwerking met andere partijen in de lokale gemeenschap. Door gezamenlijk gedeelde doelen na te streven kunnen grote resultaten worden bereikt. Voor meer informatie klik hier.

Veilig sportklimaat

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Niet voor niets staan iedere week miljoenen Nederlanders op en rond het sportveld, de baan of het bad. Sport brengt mensen samen, zorgt dat ze gezond blijven, maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij.
Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Hoe? Door jou als bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter of jurylid te leren hoe je sportplezier stimuleert. En om in te grijpen als het fout gaat. Zo houden we sporten leuk!
Maar hoe pak je dat aan? Waar begin je en wie doet wat? Het zijn vragen die veel clubs hebben. Daarom zijn er verschillende opleidingen, workshops en toolkits beschikbaar. Voor iedereen binnen de club. Van bestuurder, trainer en coach tot scheidsrechter en jurylid. En niet te vergeten: sporters en hun ouders. Op www.sportplezier.nl kun je de informatie vinden die je zoekt om als club hiermee aan de slag te gaan en vind je goede voorbeelden. Voor meer informatie klik hier

Vrijwilligers en personeel

 Een club kan niet bestaan zonder de inzet van mensen. Of het nu gaat om betaald personeel of vrijwilligers, verantwoordelijkheden en taken moeten helder zijn en contracten en aansprakelijkheden correct geregeld. Die zaken kunnen ingewikkeld zijn. Bruikbare informatie en adequate voorlichting komen dan goed van pas.
Soms is het van groot belang duidelijk onderscheid te maken tussen betaald personeel en vrijwilligers. Wanneer sprake is van betaald personeel, gelden zowel voor de belastingdienst als voor de wet heel andere regels dan wanneer iemand de taken uitvoert als vrijwilliger. Bovendien dient de sportclub naar al zijn mensen de richtlijnen van zogenoemd ‘goed werkgeverschap’ in acht te nemen. Een vereniging als Werkgevers in de Sport (WOS) of Netwerk in de Sport kan bijstaan met raad en daad, maar ook op deze site is veel informatie beschikbaar. Zorg met de juiste kennis dat de zaken voor de mensen op jouw club goed geregeld zijn. Voor meer informatie klik hier.


 Nationale Sportweek 2018 – downloads

De Nationale Sportweek 2018 is van 15 t/m 20 september 2018. Deventer is dit jaar een landelijke hostcity van NOC*NSF. Op zaterdag 15 september wordt de Nationale Sportweek dan ook afgetrapt op het evenemententerrein op Sportpak Keizerslanden.

Diverse sportverenigingen in de gemeente Deventer nemen actief deel aan de Nationale Sportweek 2018. Voor deze sportverenigingen is een digitaal promotiepakket beschikbaar die hieronder is te downloaden:

Facebookbanners Nationale Sportweek

NSW logo 1

NSW logo 2

NSW Website Header

NSW stempel

NSW Banner