Duurzaamheid is de grondvorm voor de bedrijfsvoering van Sportbedrijf Deventer. De gast staat centraal. Vanuit goed gastheerschap hebben wij onze kernwaarden nader geformuleerd rondom de thema’s kwaliteit, comfort, veiligheid, hygiëne, milieu en kostenbewustzijn.

 

In samenwerking met partner WDW Ontwikkelend Beheer is op basis van verschillende energiescans met betrekking tot de energie- en waterhuishouding een omvangrijk pakket maatregelen samengesteld. Dit pakket betekent een daling van 80 procent in het gasverbruik van Sportbedrijf Deventer – dat staat gelijk aan het gasverbruik van 500 tot 600 huishoudens – en levert een CO2-uitstootreductie op van maar liefst 1.332 ton per jaar.

Ruud Kimenai van WDW Ontwikkelend Beheer legt uit: “Door slim te kijken naar gebouwen, installaties en de gewenste exploitatiemodellen kunnen we alleen al met het ‘laaghangend fruit’ de komende jaren belangrijke besparingsambities realiseren.”

 


 

Logo energiefonds FC