Sporthallen en gymzalen

 • Zijn er landelijke richtlijnen waar gemeenten en sportaanbieders op lokaal niveau gebruik van kunnen maken? 
  Door NOC*NSF en VSG en in afstemming met het ministerie van VWS en RIVM is één algemeen protocol opgesteld met richtlijnen voor verantwoord sporten. In dit protocol staan voor verschillende groepen specifieke richtlijnen om georganiseerde sportactiviteiten verantwoord te laten plaatsvinden zonder gezondheidsrisico’s. Dit protocol wordt voortdurend aangepast aan de actuele situatie. Voor een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten wordt geadviseerd het protocol Verantwoord Sporten te volgen. De inhoud van het protocol is niet dwingend.
 • Ventilatie
  Daar waar sporthallen en gymzalen ingeregeld kunnen worden via een gebouwbeheersysteem wordt de ventilatie op 100% buitenlucht gezet. Alle gymzalen en sporthallen zijn bezocht door een installateur, en per gymzaal is  bekeken welke technische mogelijkheden daar zijn, en daar waar mogelijk is de installatie op 100% buitenlucht inblaas gezet. In onze sporthallen is dat allemaal via het gebouwbeheersysteem ingeregeld en op 100 % buitenlucht gezet. Daarnaast adviseren wij om tijdens het sporten ramen en/of nooddeuren zoveel mogelijk open te zetten.
 • Desinfectiemiddelen en schoonmaak
  Alle gymzalen en sporthallen zijn voorzien van een desinfectiezuil met daarop handgel, desinfectiespray t.b.v. materialen, papierrollen, en afvalbak. Vanaf 17 augustus is de reguliere, dagelijkse schoonmaak weer gestart, met uiteraard extra aandacht voor contactpunten zoals deurklinken en toiletten. Tot de zomervakantie zijn alle sanitaire voorzieningen gesloten gebleven. Inmiddels zijn de sanitaire voorzieningen weer open, maar dient de 1.5 meter in acht te worden genomen.
  We wijzen onze gasten d.m.v. de Covid19 poster  ook op de desinfectieregels m.b.t. handen wassen, en de materialen desinfecteren. Daarnaast informeren onze beheerders de verenigingen over de desinfectieregels. De desinfectiezuilen en papierrollen worden dagelijks aangevuld door Sportbedrijf Deventer.
 • Waar dienen rekening mee te houden bij hun bezoek aan onze sporthallen/gymzalen? Huurders dienen voorafgaand aan hun training/activiteit de materialen die ze gaan gebruiken, schoonmaken. De spray en papierrol is hiervoor aanwezig, en deze wordt aangevuld door de dagelijkse schoonmaak. Er komt tevens een logboek te liggen, waarin dit afgetekend dient te worden welke materialen zijn gebruikt en gereinigd.
 • Hoeveel personen zijn maximaal toegestaan in kleedruimtes en faciliteiten?
  Sporthal de Kroon en sporthal Keizerslanden: max 8 personen tegelijk in de kleedkamer, max 4 tegelijk in de douches
  De Scheg: Max 12 personen, max 4 tegelijk in de douches
  Dit is een advies, het is aan de vereniging of zij dit handhaven. De 1.5 meter afstand regel geldt sowieso vanaf 18 jaar.
  Wij adviseren het toilet- en douchegebruik zoveel mogelijk te beperken.
 • Hoeveel personen zijn toegestaan op tribunes?
  De afspraken over het toelaten van publiek zijn wisselend per vereniging. De ene vereniging heeft besloten geen publiek toe te laten, de andere alleen de chauffeurs van de uitspelende ploegen en weer een ander is akkoord om publiek toe te staan. Volgens het protocol is publiek toegestaan. Deze keuze laten we bij de verenigingen. De tribunes in onze sporthallen zijn 1.5 meter proof gemaakt d.m.v. geel/zwart tape of voorzien van een papier met “deze zitplaats is niet beschikbaar”. Het is aan de verenigingen om zich hieraan te houden.

Verenigingen algemeen

 • Welke regelingen gelden er voor verenigingen die schade oplopen door het COVID-19 virus?
  De regelingen die inmiddels veelvuldig worden gebruikt door sportverenigingen zijn de ‘NOW-regeling’ (voor personeel in dienst van de vereniging) en de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’.
 • Door de gemeente Deventer is ook een besluit genomen ten aanzien van de huur voor buitensportverenigingen:
  De gemeente staat ook in deze voor iedereen lastige tijd achter de sportverenigingen, instellingen en bedrijven. Om lucht te bieden, heeft het college van burgemeester en wethouders  besloten om uitstel van huur- en andere betalingen te verlenen tot 31 augustus 2020. Bedrijven en instellingen die aan de gemeente periodiek bedragen betalen, kunnen daarvan uitstel krijgen. Het gaat om huur, erfpachtcanon, of retributies voor:

  • bedrijfsruimte
  • culturele instelling
  • buurthuizen
  • speeltuinverenigingen
  • buiten sportverenigingen
  • opstal- of erfpachtrechten
 • Huur binnensportverenigingen
  Voor wat betreft de huur van de binnensportaccommodaties volgt Sportbedrijf Deventer hierin de regeling van de gemeente Deventer en biedt binnensportverenigingen de mogelijkheid om uitstel (‘opschorting’) van huurbetalingen te verlenen tot 31 augustus 2020. Indien u deze financiële ruimte nu nodig heeft, kunt u uitstel aanvragen door een verzoek per e-mail te sturen naar verhuur@sportbedrijfdeventer.nl. Realiseer dat het om uitstel gaat en niet om kwijtschelding.We begrijpen dat het een onzekere en lastige tijd is, ook voor (sport)verenigingen. Heeft u vragen of kampt uw vereniging met of situaties waar u even geen raad mee weet of over wilt sparren, laat het ons gerust weten. Wij denken graag met jullie mee. Uiteraard staan we ook open voor goede ideeën en tips die we kunnen delen en zo ook andere verenigingen kunnen helpen door deze periode heen te komen. Zo hopen we gezamenlijk ook in de toekomst een gezonde sportinfrastructuur te kunnen blijven bieden. Neem gerust contact op met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer.

Uw bezoek aan De Scheg en/of het Borgelerbad