Wie maakt Het Verschil?

‘Het Verschil’ zoekt een persoon én een organisatie uit Deventer die in 2018 het verschil maakt. We zoeken mensen die er aan bijdragen dat iedereen in Deventer gelijke kansen krijgt en gelijk behandeld wordt. Zodat iedereen echt mee kan doen in Deventer!

Een prijs!

Die persoon en die organisatie wil Het Verschil in het zonnetje zetten met de diversiteitsprijs Het Verschil. De winnaars ontvangen een kunstwerk en de mogelijkheid om een activiteit op het gebied van Beter Samen Leven met 500 euro te ondersteunen.

Waarom?

Discriminatie en achterstelling komt helaas nog overal in de samenleving voor, ook in Deventer. Vormen van discriminatie waar ook Deventenaren mee te maken kunnen krijgen, zijn bijvoorbeeld:

 • Achtergesteld worden omdat je een handicap hebt
 • Niet meer mee mogen doen omdat je te oud bent
 • Gepest worden omdat je een andere huidskleur hebt
 • Buitengesloten worden omdat je een andere levensovertuiging hebt
 • Er niet bij horen vanwege je seksuele geaardheid

Het Verschil is op zoek naar iemand en een organisatie die daartegen is opgetreden.

Voordragen

 1. Draag vóór 16 maart 2018 een persoon of organisatie voor. Dat kan door :
  – het onderstaand formulier ingevuld op te sturen naar Etty Hillesum Centrum, Antwoordnummer 862, 7400 WB Deventer , of
  – het digitale formulier in te vullen op www.hetverschildeventer.nl, of
  – te bellen op maandag, dinsdag of donderdag naar het Etty Hillesum Centrum 0570-641003 (vraag naar Gerja Meima).

De jury bestaat uit Bep Spa(PvdA), Marco Kok (MKB), Baran Aydin (PvdA), Vincent Assink( directeur Etty Hillesum Lyceum) en Johanneke ter Steege(oud Deventer dichter). De prijs wordt uitgereikt door wethouder Jan Jaap Kolkman, op maandag 23 april 2018 in Het Open Hof te Deventer.

Veranderingen

Anders dan in de vorige jaren, delen we nu dus twee keer €500,00 uit, aan zowel een persoon als een organisatie. Ook anders dan in voorgaande jaren, is het moment van de prijsuitreiking. Die is niet, zoals eerder, op de Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart), maar op 23 april. Dit in verband met de gemeenteraadsverkiezingen die dit jaar op 21 maart plaatsvinden.

Wie zijn wij?

De diversiteitsprijs Het Verschil is een initiatief van de Werkgroep Diversiteit van de Gemeente Deventer. De procedure en de prijsuitreiking worden georganiseerd door een werkgroep bestaand uit het Etty Hillesum Centrum, Amnesty International Deventer en het Meldpunt Discriminatie Deventer.

Meer informatie kijkt u op: www.hetverschildeventer.nl

Download snel het Voordrachtsformulier Het Verschil!