Sporters, sportploegen en sportstimuleringsprojecten voordragen

U kunt sporters en sportploegen die afgelopen sportjaar een aansprekende prestatie(s) hebben neergezet, voordragen voor een nominatie in de volgende categorieën:

 • Sportman van het jaar
 • Sportvrouw van het jaar
 • Sporttalent (Leo Halle Aanmoedingsprijs)
 • Sporter met beperking
 • Sportploeg van het jaar
 • Sportfoto van het jaar
 • Waarderingsprijs

Daarnaast kunt u project voordragen die sportdeelname in de gemeente Deventer bevorderd (sportstimuleringsprijs).

Uit alle voordrachten maakt een vakjury een uiteindelijke selectie van genomineerden. Deze selectie wordt in de tweede week van december 2017 bekend gemaakt.


Criteria Deventer Sportverkiezing 2016

Om als sporter(s) genomineerd te kunnen worden, gelden er algemene en specifieke uitgangspunten:

Algemeen

Voor alle categorieën geldt dat de presentatie geleverd dient te worden van 1 december 2016 tot en met 30 november 2017.

De prestatie is behaald tijdens:

 • Club kampioenschappen
 • Stadskampioenschappen
 • Regionale kampioenschappen
 • Provinciale kampioenschappen
 • Nederlandse kampioenschappen
 • Europese kampioenschappen
 • Wereld kampioenschappen
 • Deelnemer en/of Medaillewinnaar Olympische Spelen
 • Deelnemer en/of Medaillewinnaar Paralympische Spelen

Kampioenen van clubkampioenschappen kunnen niet genomineerd worden.

Specifieke eisen (uitsluitend voor onderstaande categorieën):

 • De genomineerden voor de titel Sportman/ Sportvrouw zijn 18 jaar of ouder.
 • De sportploeg bestaat uit minimaal 2 personen.
 • De sportploeg is het eerste (standaard) seniorenteam van de vereniging.
 • De sportploeg is het hoogste (standaard) jeugdteam van de vereniging.
 • De sportploeg dient zijn oorsprong te hebben in de gemeente Deventer, daarbij is het niet noodzakelijk dat alle leden van het team in de gemeente Deventer wonen woonachtig zijn.
 • De genomineerden voor de titel Sporttalent dienen de prestatie in de leeftijd jonger dan 18 jaar te hebben neergezet.
 • De genomineerden voor de titel Sporter met een beperking zijn 12 jaar of ouder. In deze categorie kan ook een (G)-sportploeg worden genomineerd.
 • De nominatie Sportstimuleringsprijs van het jaar is voor een sportvereniging/stichting die een bepaald sportevenement/sportactiviteit/sportproject organiseert ter bevordering van sportstimulering.

Overige eisen:

 • De sportvereniging waarbij de genomineerde is aangesloten, dient lid te zijn van een organisatie die is aangesloten bij het NOC*NSF.
 • De genomineerde moet in het jaar waarin de te beoordelen prestatie(s) geleverd (is) zijn, minimaal zes maanden woonachtig zijn (geweest) in de gemeente Deventer. Óf moet minimaal zes maanden lid zijn geweest van een sportvereniging welke statutair in de gemeente Deventer is gevestigd. Leden van Deventer genomineerde teams behoeven niet woonachtig te zijn binnen de gemeentegrenzen. – De jury kan een uitzondering maken indien een sporter niet in Deventer woonachtig is, maar wel een band heeft met de gemeente Deventer, kan deze ook genomineerd worden.

Indien sporters, die niet zijn aangesloten bij NOC*NSF, een bijzondere sportprestatie leveren kan er een uitzondering worden gemaakt om de sportprestatie te nomineren voor een van de categorieën. Te denken valt aan bergbeklimmers, darters of deelnemers aan bijzondere evenementen zoals de Special Olympics. De jury zal uiteindelijk bepalen of de prestatie genomineerd zal worden.

Overige bepalingen:

Naast de bekendmaking van de winnaars van de zes categorieën zal er, indien van toepassing, aandacht zijn voor stoppende sporters die op hoog niveau hebben gepresteerd tijdens hun sportcarrière. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de Sportverkiezing. Daar worden ze persoonlijk bedankt en ontvangen ze een presentje.