‘Gezonde leerlingen laten betere onderwijsprestaties zien, de leeromgeving wordt als prettiger ervaren en schoolverzuim en schooluitval zijn lager. Bovendien levert gezondheidsbevordering bij jongeren op latere leeftijd grote gezondheidswinst op.’*
*bron: TNO

Sportbedrijf deventer streeft naar een sportieve school, waarin de leerling centraal staat. De focus ligt op het primair en speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs wordt tevens ondersteund waar wenselijk. Sportbedrijf Deventer adviseert en begeleidt bij het uitvoeren van sport-, bewegings- en gezondheidsinterventies. Naast kwalitatief goed bewegingsonderwijs is er op sportieve scholen consequent aandacht voor brede sportverkenning, spelen, een gezonde leefstijl en het op een sportieve manier met elkaar omgaan.

 

Beweegportaal

Op het beweegportaal heeft u beschikking over allerlei informatie over en relevante lesmethodes voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl.

Binnenschools aanbod

In samenwerking met gekwalificeerde combinatiefunctionarissen wordt kwalitatief bewegingsonderwijs geboden en is er methodische aandacht voor sportief gedrag en leefstijl.

Naschools aanbod

Het naschools sportaanbod biedt sportverkenning en past bij de motorische capaciteiten van kinderen

Vignet Gezonde School

Basisscholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen.

De combinatiefunctionaris

De combinatiefunctionaris is een pedagogische bruggenbouwer tussen het kind (in het onderwijs) en lokale sportaanbieders.

Schoolsport activiteitenkalender

Jaarlijks brengt Sportbedrijf Deventer de Schoolsport activiteitenkalender uit.

Koningsspelen

Elk jaar organiseert Sportbedrijf Deventer in samenwerking met verschillende sportverenigingen de Koningsspelen voor het primair onderwijs in Deventer.