Leven als een prof

Sportbedrijf Deventer organiseert samen met Go Ahead Eagles het programma: ‘Leven als een prof’! Naast de verbinding tussen Go Ahead Eagles en de stad, heeft het programma als doel om gezondheid onder basisschoolleerlingen te promoten. In dat kader is het programma ‘Leven als een prof’ opgesplitst in 2 delen: (1) themalessen & (2) Go Ahead Eagles voetbaldagen.


Deel 1: Themalessen

Voor docenten in het basisonderwijs

Er zijn 5 themalessen opgesteld die allen één specifiek onderdeel van het leven als profvoetballer weergeven; Gezondheid, Hygiëne, Fairplay, Sport & Bewegen, Financiën en een les in het stadion. Alle themalessen vinden plaats op basisscholen in de groepen 7. De lessen bestaan uit 2 delen; het eerste gedeelte is een klassikale voorlichting waarbij de kinderen via leskaarten en filmpjes tips krijgen van Go Ahead Eagles spelers, het tweede gedeelte bestaat uit een gymles waarbij leerlingen spelenderwijs met het eerder behandelde thema in aanraking komen.

Elke school in de gemeente Deventer kan zich gratis inschrijven voor het lespakket ‘Leven als een prof’ van Go Ahead Eagles en Sportbedrijf Deventer. Klik hier om uw school aan te melden.


Deel 2: Go Ahead Eagles Voetbaldagen

Voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 en jeugdleden van voetbalverenigingen

Tijdens de Go Ahead Eagles Voetbaldagen kunnen kinderen meedoen aan een voetbaltechnisch parcours. Met behulp van de Go Ahead Eagles scorekaart doorlopen de kinderen de elf onderdelen van het parcours. Elk onderdeel representeert een specifieke positie uit de traditionele 4-3-3 opstelling van Go Ahead Eagles. Spelertjes die alle elf onderdelen hebben voltooid, ontvangen bij inlevering van hun ingevulde Go Ahead Eagles Scorekaart een kleine beloning.

 


Contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over het lesprogramma? Neemt u dan contact op met:

GAE Lespakket
Niels de Vries
n.devries@sportbedrijfdeventer.nl
06-13340971
GAE Voetbaldagen
Tim van Beek
t.vanbeek@sportbedrijfdeventer.nl
06-22552902