De Deventer beroepsbevolking bestaat uit ongeveer 38.000 personen. Hiervan wonen en werken ongeveer 20.000 mensen in Deventer. De helft geeft aan niet aan sporten toe te komen omdat ze hiervoor geen tijd en geen geld hebben. Met het bedrijfssportprogramma wil Sportbedrijf Deventer de werkende Deventernaar stimuleren meer te bewegen.

Meer bewegen is makkelijker dan je denkt!

Het programma bedrijfssport helpt mee aan gezonde en vitale medewerkers en is geschikt voor iedereen. Bedrijfssport stimuleert sporten en bewegen bij lokale verenigingen en sluit aan op de wensen en behoeften van werkgevers en werknemers. Individueel, samen met collega’s of met de hele afdeling sporten en bewegen verhoogt het werkplezier, de collegialiteit en productiviteit.

Voor meer informatie ga naar www.bedrijfssportdeventer.nl.

Voor direct contact, stuur een e-mail naar bedrijfssport@sportbedrijfdeventer.nl of bel naar 0570-503932.

Bedrijfssport