Buitenspelen tijdens de pauze is een activiteit waar kinderen zichzelf moeten kunnen vermaken. Toch zijn er steeds meer kinderen die het ingewikkeld vinden om hun weg op het plein te vinden door verschillende dilemma’s:

  • Op welke plek zijn er leuke activiteiten doen voor mij?
  • Waar kan ik even rustig zitten en om mij heen kijken?
  • Met welke kinderen kan ik fijn spelen?
  • Voor wie moet ik op mijn hoede zijn?

Wat is Beweeg Wijs?

Beweeg Wijs richt schoolomgevingen in, passend bij gewenste educatieve doelen van een school. Daarbij wordt de toenemende aandacht voor natuurlijk spelen, bewegend leren en de samenwerking met voorschoolse organisaties en de wijk in de plannen meegenomen. Het worden gezonde schoolomgevingen met veel ontwikkelruimte voor 1,5 jarigen (net lopend) tot en met groep 8, maar ook voor bewoners (gezinnen) uit de wijk. De school ontwikkelt een onderwijsprogramma voor zowel binnen als buiten. Het plein wordt ontwikkelingsgericht aangelegd en kinderen leren het plein te gebruiken passend bij hun eigen ontwikkelingsfase.

Naast het gebruik voor pleinspelen, wordt het plein ook geschikt gemaakt voor onderwijsprogramma’s in de schoolomgeving. Er komt een buitenklas en scholen kiezen voor moestuinieren, ontdekkingstuinen, zintuigprikkelende paden, bewegend rekenpleinen, theater, dans- en muziekactiviteiten, natuurlijke balansroutes, taalroutes etc. etc.

De integrale aanpak van Beweeg Wijs kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. De schoolomgeving wordt toekomstbestendig. Dat gaat stap voor stap waarbij het schoolteam in geleidelijk tempo trainingen volgt om zich te ontwikkelen van pleinwacht tot pleincoach. Daardoor komt er meer oog voor motorisch minder vaardige kinderen en voor kinderen die het buiten zijn soms als onveilig ervaren. Met natuurlijk ook ruimte voor de vaardige kinderen. Indien haalbaar en gewenst wordt de wijk betrokken bij het nieuwe open wijk vrijetijdsplein. In dat geval worden voor de school en voor de wijk leuke vrijetijdsactiviteiten georganiseerd.

Voor wie?

De methodiek Beweeg Wijs is geschikt voor alle leeftijden van 0 t/m 18 jaar waarbij specifiek rekening wordt gehouden met de vraag en behoefte en mogelijkheden van de leeftijdscategorie. Spelenderwijs in beweging, in de schoolomgeving en bij elkaar gebracht in wijkprogramma’s. Jong en oud wordt gestimuleerd tot een leven lang bewegen, waarbij speciaal aandacht is voor onder andere mensen met een beperking en senioren.

Programma

Wanneer een school de samenwerking zoekt met Beweeg Wijs wordt er een ‘beweegteam’ samengesteld. Dit team bepaalt wat de school wil gaan bereiken en langs welke weg, welke activiteiten er opgezet worden en hoe het overige docententeam geschoold wordt. Op welke manier en door wie de spelinstructies aan leerlingen gegeven worden. Het beweegteam vormt de ‘motor’ van de methodiek.

Hoe omvangrijk en intensief zo’n implementatie is en wie er allemaal bij betrokken wordt bepaalt de school zelf. Het is altijd maatwerk. Op elke school en in elke wijk is dit traject maatwerk waarbij school de regie en zeggenschap heeft en Beweeg Wijs meedenkt en ervaring ander van inmiddels heel veel “rijke” speelplekken inbrengt. Als school betaal je voor de licentie, trainingen, begeleiding en eventueel de inzet van een speelbegeleider.

Een aantal sport- & beweegcoaches vanSportbedrijf Deventer verzorgen Beweeg Wijs op een aantal scholen in de gemeente Deventer. Kijk voor meer informatie over Beweeg Wijs op www.beweegwijs.nl. Een mooi voorbeeld is te zien in het volgende filmpje: https://vimeo.com/280367171

Contact

Paulien Lubbers | p.lubbers@sportbedrijfdeventer.nl | 06-52520113