‘Gezonde leerlingen laten betere onderwijsprestaties zien, de leeromgeving wordt als prettiger ervaren en schoolverzuim en schooluitval zijn lager. Bovendien levert gezondheidsbevordering bij jongeren op latere leeftijd grote gezondheidswinst op.

Sportbedrijf Deventer streeft naar een sportieve school, waarin de leerling centraal staat. De focus ligt op het primair en speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs wordt tevens ondersteund waar wenselijk. Wij adviseren en begeleiden u bij het uitvoeren van sport-, bewegings- en gezondheidsinterventies. In het menu aan de rechterskant vindt u de mogelijkheden die Sportbedrijf Deventer uw school biedt.


Bewegingsonderwijs

Bij Sportbedrijf Deventer werken sport- en beweegcoaches. Deze verzorgen gymlessen in het basisonderwijs en zijn betrokken bij de organisatie van het naschools sporten (Sportstars, Sportstars Kids, Sportactief en Swimstars). Uw school kan ook een sport- & beweegcoach bij ons inhuren die bewegingsonderwijs op uw school verzorgd. Informeer naar de mogelijkheden!

Beweeg Wijs

Buitenspelen, een activiteit waar kinderen zichzelf moeten kunnen vermaken. Toch hulp nodig? Schoolpleinen barsten van de activiteit tijdens de, even “los” van het cognitieve programma binnen. Even bijkomen, verwerken van alle input en een frisse neus halen.

Gezonde School

Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. Gezonde School-aanpak helpt de school hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.

Koningsspelen 2021

De Koningsspelen is een jaarlijks terugkerend evenement dat in april wordt gevierd. Dit schooljaar zullen de Koningsspelen plaatsvinden op vrijdag 23 april 2021. Klik hier voor alle informatie over de Koningsspelen.