Aangepast sporten, lokaal en regionaal loket
Iedereen Actief is het programma dat aangepast sporten onder de aandacht brengt in Overijssel. Onder het motto ‘Ontdek en doe mee!’ legt Iedereen Actief duurzame verbindingen tussen aanbieders (professionals en vrijwilligers) en gebruikers (sporters en organisaties). Iedereen Actief is actief in de regio Salland; in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

Wat is Iedereen Actief?

Iedereen Actief is een sportkennismakingsprogramma in de regio Salland om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking te laten sporten en te participeren in de samenleving met mensen zonder beperking. Inmiddels wordt ‘inclusief sporten’ steeds vaker mogelijk bij sportverenigingen en andere sportorganisaties waarbij het normaal is dat iedereen mee kan doen! Een veilige omgeving waar je je thuis voelt, samen opgroeit en samen deel uit maakt van de samenleving. Meer informatie is te vinden op www.iedereenactief.nl

Voor wie?

In een inclusieve samenleving ervaart niemand obstakels om mee te kunnen doen aan en in die samenleving. Iedereen – ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie – hoort er vanzelfsprekend bij, ervaart dat hij welkom is en contact kan maken met zijn omgeving. We zijn vooral gericht op kwetsbare groepen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.


Deventer Sportploeg

Sporten is gezond en leuk om te doen. Het plezier dat de sporters van de Deventer Sportploeg hebben in het beoefenen van hun sport is groot. Ze zijn trots op de prestaties die ze leveren en ze genieten van de aandacht die ze krijgen. Integratie en participatie zijn toverwoorden. Iedereen moet overal aan mee kunnen doen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De Stichting Deventer Sportploeg maakt het mogelijk dat mensen met een (verstandelijke) beperking mee kunnen doen aan verschillende sporten bij sportverenigingen in de gemeente Deventer. De Deventer Sportploeg heeft inmiddels veel ervaring opgedaan als het gaat om sporters met een (verstandelijke) beperking die ’gewoon’ meedoen bij een reguliere vereniging. Dat vraagt om coaches en begeleiders die het leuk vinden om met deze groep te werken en die zich willen verdiepen in de speciale aanpak die daarvoor soms nodig is. Allemaal zaken waarbij de Deventer Sportploeg kan en wil ondersteunen!

Meer informatie vind je hier.


Sportcarrousel

Doe mee met de Sportcarrousel en ontdek welke sport jij leuk vindt! Samen sporten zorgt voor plezier!

De komende twee jaar is het programma Iedereen Actief regio Salland verzekerd van de (financiële) mogelijkheden om kinderen, jongeren en volwassen met een beperking te laten sporten en mee te laten doen in de samenleving met mensen zonder beperkingen. ‘Het gaat niet alleen om geld. We willen samenwerken door bijvoorbeeld ook onze kennis en expertise te delen. Zo kunnen we elkaar versterken. Bovendien kunnen we gebruik maken van elkaars netwerk. Dat is wat we bedoelen met “nieuwe stijl”. We streven immers hetzelfde doel na: een samenleving waarin je alles samen doet. Sport is laagdrempelig en verbindt mensen met en zonder beperking.’

Sporten met een beperking

Voor kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking is het niet altijd makkelijk om een sport (vereniging) te vinden die bij ze past.

Hoe vind je een passende sport?

Bij de SportCarrousel kun je kennis maken met een diversiteit aan sporten.

Dus kom, ontdek en doe mee!

Voor meer informatie kijk je op: www.sportcarrousel.nl

Meer weten?

Neem dan telefonisch contact op met Regiocoach Salland aangepast sporten Kees van Hoof, mobiel: 06 53676461