Sportverenigingen worden steeds vaker uitgedaagd om meer initiatieven te ontplooien om hun maatschappelijke functie te vervullen en/of te vergroten. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is hier een onderdeel van. Sportbedrijf Deventer, Deventer Energie Coöperatie , Energie in Deventer, de gemeente Deventer en Natuur en Milieu Overijssel zijn een proefproject gestart om sportverenigingen in Deventer te ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodatie. Aanleiding is dat de sponsorbijdragen en kantineomzet bij sportverenigingen dalen, maar de energierekening stijgt. Financiële besparingen en andere bronnen van inkomsten zijn daarom zeer welkom. Het project Sportverenigingen Deventer gaan Duurzaam!  wil daarin voorzien.

“Veel sportaccommodaties zijn verouderd en hebben een hoog energieverbruik. Daarnaast betalen veel verenigingen te veel voor hun energie. Er valt dus al gauw  veel energie en dus geld te besparen door het treffen van energiemaatregelen. Vooral op verlichting en gasverbruik is meestal veel te besparen”, aldus Loet van der Heijden, projectleider duurzaamheid bij Natuur en Milieu Overijssel. “Met dit project gaan we samen met lokale partijen op zoek naar win-win situaties: geld besparen door te verduurzamen. De ervaringen en producten die we met dit project opdoen willen we graag delen met verenigingen elders in Overijssel”.

Aanbod Deventer Energiecoöperatie

Sportverenigingen kunnen bij Deventer Energie hun energierekening laten checken: is het goedkoper en duurzamer om over te stappen op stroom- en gaslevering via deze coöperatie? De ervaring leert dat veel overstappers er in beide opzichten op vooruit gaan. Dus scan de jaarafrekening van je energieleverancier en mail die geheel vrijblijvend naar info@deventerenergie.nl. Binnen 2 weken wordt er contact met u opgenomen.

Hiernaast heeft Deventer Energie voor sportverenigingen nog een financieel extraatje in petto, zo kondigt directeur Jan de Vries aan: “We nodigen sporters uit leden te werven voor Deventer Energie. Die hebben wij hard nodig. Voor elk aangebracht lid ontvangt de sportvereniging een premie van 5 euro. Zo helpen we elkaar.”

Stimuleringsbijdragen van de provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft in 2013, zolang de pot niet op is, diverse interessante bijdragen voor MKB bedrijven, waar ook sportverenigingen van kunnen profiteren. Het gaat om een goedkope energiescan voor € 250,-, die inzicht geeft in interessante energiebesparende maatregelen. Ook  biedt de provincie een geld-terug-actie van maximaal € 2500,- voor maatregelen die in de scan zijn genoemd en een MKB Energielening met een rentie die 3 % lager ligt dan de huidige marktrente.

Meer informatie is te vinden op www.overijssel.nl/thema’s/economie/nieuwe-energie/slim-energiegebruik of u kunt langskomen bij ‘Energie in Deventer’-Nieuwe Markt 23-Deventer.

Stimuleringsbijdrage gemeente Deventer

De gemeente Deventer zet in op duurzame accommodaties: het college stelt eenmalig een extra geldbedrag van in totaal 50.000 euro beschikbaar voor sportverenigingen die hun eigen leden aanzetten tot energiebesparende maatregelen aan hun eigen woning. Met deze bijdrage kan de vereniging onder andere aanpassingen bij de eigen sportaccommodatie realiseren.

Informatie over dit project

Voor meer informatie over ‘Duurzaamheid binnen de sportvereniging’ kunnen geïnteresseerden contact opnemen via telefoonnummer 0570-503928 of een e-mail sturen naar sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl.

Naslagwerk:

Handboek Duurzame Vereniging

Handige links duurzaamheid

Scorekaart duurzame sportaccommodatie – NOCNSF

Brochure duurzaamheid

Presentatie duurzaamheid & van Dorp