Criteria

Het ‘sportinitiatief van het jaar’ is een prijs die bedoeld is voor een sportvereniging of andere sportgerelateerde organisatie die een sportevenement, project of activiteit organiseert ten behoeve van sportstimulering van inwoners uit de gemeente Deventer.

Sportevenementen, projecten of activiteiten die kunnen worden aangemeld voor het ‘sportinitiatief van het jaar’ zijn bijvoorbeeld:

 • Projecten gericht op het in beweging brengen van specifieke doelgroepen zoals senioren, mensen met beperking of met een culturele achtergrond.
 • Projecten gericht op het in beweging brengen van inwoners van Deventer op een thema, zoals eenzaamheid, armoede of werkloosheid.
 • Evenementen gericht op city-marketing, zoals de IJsselloop of WEURO 2017.
 • Evenementen gericht op het in beweging brengen van een specifieke doelgroep, zoals kinderen, mensen met beperking of senioren.
 • Evenementen gericht op het kennis laten maken met de sportvereniging (eventueel gekoppeld aan een topsportevenement zoals WEURO 2017 of WK Baanwielrennen.

Een sportvereniging of andere sportgerelateerde organisatie kan voor een sportevenement, project of activiteit slechts eenmaal een prijs winnen. (Voorbeeld: de IJsselloop Kidsrun kan slechts één keer in haar bestaan ‘het sportinitiatief van het jaar’ worden).

Deze prijs is een juryprijs. De jury houdt bij het beoordelen van de prijs zoveel mogelijk rekening met de volgende zaken:

 • Samenwerking tussen de initiatiefnemer met andere sportverenigingen/organisaties of organisaties uit andere sectoren zoals onderwijs, welzijn, zorg of cultuur.
 • Het initiatief is uniek in de gemeente Deventer.
 • Het initiatief sluit aan op een landelijke trend om mensen in beweging te krijgen, zoals Oldstars, Bossaball of een andere trend.
 • Het bereik van het initiatief (hoeveel deelnemers, hoeveel mensen zijn blijvend in beweging, etc). Dit is echter niet leidend bij het bepalen van de uiteindelijke winnaar.

Sportinitiatief

 • Als je een sporter wilt aanmelden voor een nominatie, vult u hier uw contactgegevens in (optioneel).
 • Vul hier de prestaties of de reden in om de sportvereniging of organisatie aan te melden voor een nominatie. Houd hier rekening met bovenstaande criteria.