Algemeen

Individuele sporter

 • Is in het jaar dat de prestatie werd geleverd woonachtig of ingeschreven in de gemeente Deventer.
 • De sporter is geboren in de gemeente Deventer en heeft hiermee nog een sterke band.

Sportteam

 • Een sportteam is gevestigd in de gemeente Deventer of speelt haar wedstrijden in de gemeente Deventer.

Overig

De prijs voor de ‘breedtesportprestatie van het jaar’ is een prijs voor volwassen sporters (vanaf 18 jaar). Deze sporters zijn niet actief op het hoogste niveau  in een bepaalde tak van sport. Voordrachten voor nominaties kunnen worden ingediend voor sportmannen, sportvrouwen, sportteams en aangepaste sporters.

Sporters en/sportploegen hebben een prestatie neergezet op de volgende niveaus:

 1. Nederlands Kampioenschap (behalve een Nederlands Kampioenschap op het hoogste competitieniveau van de betreffende sport)
 2. Special Olympics
 3. Provinciaal Kampioenschap
 4. Regionaal Kampioenschap
 5. Lokaal Kampioenschap
 6. Clubkampioenschap

Bij beoordeling en vergelijking van de geleverde sportprestatie houdt de jury zoveel mogelijk rekening met de volgende wegingsfactoren, waarbij de jury een stem heeft van 50%.

 • Bij vergelijking van kampioenschappen in dezelfde soort sport worden de volgende prestaties als volgt gewogen:
  • Een reeks van prestaties kan in de afweging leiden tot een hogere score dan een enkelvoudige prestatie op een hoger niveau.
  • De positie van een tak van sport op landelijk niveau:
   1. Voetbal
   2. Tennis
   3. Sportvissen
   4. Golf
   5. Gymnastiek
   6. Hockey
   7. Paardrijden
   8. Atletiek
   9. Zwemmen
   10. Volleybal

De overige 50% van de beoordeling komt binnen middels een online stemming.


Breedtesportprestatie van het jaar

 • Als je een sporter of sportteam wilt aanmelden voor een nominatie, vult u hier uw contactgegevens in (optioneel).
 • Vul hier de contactgegevens in voor de sporter of van het sportteam die u wilt aanmelden voor een nominatie. Dit kan ook de sporter zelf zijn!
 • Bij een individuele sporter vul je de woonplaats in, bij een sportteam de vestigingsplaats.
 • Vul hier de prestaties van de sporter of het sportteam in die voldoen aan de bovenstaande criteria.