Alle aan ons verstrekte persoonsgegevens zijn opgenomen in het gastenbestand van Sportbedrijf Deventer, zodat wij onze gasten kunnen informeren over hun activiteiten. Indien u dit niet wenst, laat u dit ons weten via e-mail info@sportbedrijfdeventer.nl of telefoon 0570-659777. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomsten en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan Sportbedrijf Deventer, Afdeling Klantenservice, Postbus 6095, 7401 JB Deventer.

E-mailadressen
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Overige informatie
Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Dit in overeenstemming met de geldende wetgeving. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).