Algemene huisregels Sportbedrijf Deventer

 1. Bezoekers aan onze accommodatie worden geacht zich te houden aan de algemene huisregels van Sportbedrijf Deventer en de huisregels welke gelden per accommodatieonderdeel, zie hieronder. Daarbij gelden te allen tijde de algemene voorwaarden van Sportbedrijf Deventer.
 2. Aanwijzingen van onze medewerkers, instructies op borden en/of posters dienen altijd opgevolgd te worden.
 3. Er dient rekening gehouden te worden met andere gasten en medewerkers.
 4. Roken, inclusief e-smoker, het gebruik van drugs en/of overmatig alcoholgebruik is op het gehele terrein niet toegestaan.
 5. Sportbedrijf Deventer is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel (door welk toeval of ongeval dan ook toegebracht aan de bezoeker) tijdens of na gebruik van de accommodatie en/of inventaris, noch voor vermissing, diefstal of beschadiging van voorwerpen of materialen die toebehoren aan de bezoeker. Behoudens opzet en grove schuld van Sportbedrijf Deventer.
 6. Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van een videoregistratiesysteem.
 7. Bij grote drukte en/of onvoorziene omstandigheden behoudt Sportbedrijf Deventer zich het recht om openingstijden te wijzigen of de accommodatie gedeeltelijk of in zijn geheel te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden.
 8. Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Bij diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf of fraude wordt de politie in kennis gesteld.
 9. Bij overtreding van onze huisregels of ongeoorloofd gedrag volgt ontzegging van de toegang tot onze accommodaties in de volgende situaties:
 • Overlast of ongewenst gedrag                 6 maanden
 • Overlast en ongewenst gedrag                12 maanden
 • Fysiek geweld/handtastelijkheden/zedenmisdrijf    24 maanden

Huisregels Zwemparadijs Blue Lagoon

 1. Gasten dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. U bent verplicht een geldig entree- en/of legitimatiebewijs te tonen als medewerkers hierom vragen.
 2. Kinderen die niet in het bezit zijn van zwemdiploma A/B en kinderen onder de 5 jaar hebben alleen toegang indien zij worden begeleid door een betalende volwassene van minimaal 18 jaar in badkleding, die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
 3. Kinderen zonder zwemdiploma’s zijn verplicht zwemvleugels, een zwemvest of een Easy Swim Pro drijfpakje te dragen én dient u altijd binnen handbereik te houden.
 4. De uitspraak van medewerkers inzake zwemvaardigheid/-veiligheid is bindend. Kinderen zonder begeleiding met alleen zwemdiploma A moeten eerst voorzwemmen (wanneer voldoende zwemvaardig) alvorens zelfstandig toegelaten te worden aan het recreatief zwemmen. Dit    dient vooraf bij de receptie gemeld te worden.
 5. In de zwembaden met een waterdiepte van minder dan 2,00 meter is duiken van randen en van drijvende voorwerpen verboden.
 6. Vooraf douchen is verplicht en dient in tijd beperkt te blijven.
 7. Hard lopen is in verband met gevaar voor uitglijden niet toegestaan.
 8. Na uw bezoek aan de accommodatie dient u uw materialen en afval op te ruimen.
 9. Glaswerk is niet toegestaan in en rondom de zwembaden.
 10. Het is niet toegestaan om zonder geldige reden in- of bij de kleedruimten te zijn.
 11. Het nuttigen van eigen/meegebrachte consumpties is niet toegestaan in of op het terras van onze
 12. Gasten boven de 18 jaar die lijden aan een aandoening waarbij het risico op plotseling bewustzijnsverandering kan optreden, wordt aangeraden dit vooraf te melden bij één van onze Gasten beneden de 18 jaar dienen altijd onder begeleiding van een volwassene van minimaal 18 jaar te zijn.
 13. Pingo’s Island is uitsluitend voor kinderen t/m 5 jaar en onder begeleiding van een volwassene.
 14. Het maken van foto’s en/of video’s is alleen toegestaan met toestemming van de gefotografeerde of gefilmde, echter alleen voor eigen gebruik. Publicatie van beeld- of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Fotograferen en/of filmen onder water is te allen tijde verboden. Ingeval één van onze medewerkers constateert dat iemand (kennelijk) zonder toestemming foto’s of filmmateriaal maakt van personen die daarvoor (kennelijk) niet hun toestemming hebben gegeven, dient u het gemaakte beeldmateriaal op eerste verzoek van het personeel onmiddellijk en in hun bijzijn permanent te verwijderen. Bij herhaalde overtreding, heeft ons personeel de bevoegdheid u per direct de toegang tot het zwembad en/of alle overige ruimtes te ontzeggen, dit zonder restitutie van gelden en dergelijke.
 15. Bij twijfel, van welke aard ook, dienen aanwijzingen van medewerkers te worden opgevolgd.
 16. Maak voor uw (waardevolle) eigendommen gebruik van kluisjes indien aanwezig in de accommodatie.
 17. Een rolstoel mag alleen naar binnen indien de banden zijn schoongemaakt door één van onze medewerkers.
 18. Het is niet toegestaan een buggy of kinderwagen mee te nemen in het zwemparadijs. Een buggy of kinderwagen kan op eigen risico gestald worden in de zogenaamde ‘Buggystalling’. Bij de receptie is het mogelijk een buggyslot te huren tegen betaling van borg. Informeer bij de receptie naar de voorwaarden.
 19.  Kledingvoorschriften:
  • Het dragen van zwemkleding is verplicht bij het betreden van het zwemwater. Deze dient vervaardigd te zijn uit materiaal dat enkel geschikt is om te zwemmen.
  • Vrijetijdskleding en sportkleding gebruikt als zwemkleding is niet toegestaan
  • Ondergoed of string is niet toegestaan als zwemkleding. Ook het dragen onder zwemkleding niet i.v.m. de hygiëne.
  • Topless zonnen op de ligweiden is niet toegestaan.
  • Het dragen van buitenschoeisel rondom de zwembaden is niet toegestaan tenzij met hoezen/blauwe slofjes. Deze zijn te koop bij de receptie en/of tourniquets.
  • Het dragen van een hoofddeksel is niet toegestaan in de zwembaden, met uitzondering van een badmuts.
  • Bij baby’s en peuters welke niet zindelijk zijn is het dragen van een zwemluier verplicht.
  • Afwijken van bovenstaande kledingvoorschriften mag alleen met toestemming van onze medewerkers.

Huisregels IJslands Badhuis

 1. Vóór het gebruik maken van de sauna douchen en goed afdrogen;
 2. Bij elk bezoek aan de sauna staat ontspanning op de voorgrond. Begin indien mogelijk uw saunasessie (liggend) boven in de sauna. Ga rechtop zitten tijdens de laatste vijf minuten om de circulatie te verbeteren en maximaal van de voordelen van sauna te genieten. De temperatuur in het onderste gedeelte van de sauna is lager;
 3. Een handdoek is verplicht in de sauna. Ga in de sauna op uw handdoek zitten of liggen. Hierdoor transpireert u op uw handdoek en niet direct op de sauna banken. Daarnaast ligt of zit u ook niet direct op het warme hout;
 4. Stilte in de sauna’s. Het is erg storend als er in de saunacabines hele gesprekken gevoerd worden. In de cabines is het de bedoeling volledig tot rust te komen;
 5. Ga niet liggen als het druk is in de sauna. Als u op de banken gaat liggen terwijl er nauwelijks zitplek is neemt u veel ruimte in beslag ten koste van anderen;
 6. Gedraag u verder niet op een manier die storend kan zijn voor anderen in de sauna; Bedenk: vrijheid eindigt daar waar je een ander lastig valt
 7. Tenzij anders aangegeven is badkleding verplicht;
 8. Onze medewerkers helpen of adviseren u graag.

Huisregels Kunstijsbaan

Algemeen

 1. Gasten dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. U bent verplicht een geldig entree- en/of legitimatiebewijs te tonen als medewerkers hierom vragen.
 2. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben alleen onder begeleiding van een ouder of volwassen begeleider toegang tot de ijsbaan.
 3. Gebruik van schaatsbeschermers is verplicht bij bezoek aan kleedkamers, toiletten en het Schaatscafé Nova Zembla.
 4. Het geven van schaatsinstructies tijdens de recreatieve openingstijden is exclusief voorbehouden aan Schaatsschool De Scheg. Het is derden niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de directie of de schaatsschoolcoördinator activiteiten, lessen en trainingen te organiseren.
 5. Het is niet toegestaan om op het ijs consumpties te nuttigen.
 6. Zowel op het ijs als op de kussens mogen geen voorwerpen achtergelaten worden (schaatsbeschermers, bidons e.d.).
 7. Het gebruik van hockeysticks en toebehoren is alleen toegestaan op daarvoor aangewezen plaatsen.

400 Meterbaan

 1. De schaatsrichting op de 400 meterbaan is tegen de richting van de klok in.
 2. Snelle schaatsers schaatsen aan de binnenkant van de baan, minder snelle schaatsers schaatsen in het midden van de baan. Voor uitrijden wordt de buitenbaan gebruikt.
 3. Het is niet toegestaan op de luchtkussens rondom de 400 meterbaan te zitten.
 4. Zolang de rode lamp boven de 400 meterbaan brandt, is gebruik van de 400 meterbaan niet toegestaan.
 5. Als de oranje lamp boven de 400 meterbaan brandt, is er sprake van een bijzondere situatie. Oplettendheid en voorzichtigheid is geboden. Tevens dient de schaatssnelheid aangepast te worden aan de situatie.
 6. Het is niet toegestaan om de 400 meterbaan  met schoenen te betreden.
 7. Het is niet toegestaan de 400 meterbaan aan de binnenzijde te verlaten, of zich aan de binnenzijde op de houden.

Middenterrein

 1. Om het middenterrein te bereiken of te verlaten wordt gebruik gemaakt van de tunnel. De 400 meterbaan oversteken is niet toegestaan.
 2. Tijdens de ijsverzorging op het middenterrein dient iedereen het ijs te verlaten.
 3. Het gebruik van (spel)materiaal op het middenterrein is alleen toegestaan in overleg met de aanwezige medewerkers.
 4. Het gebruik van schaatsrekjes, sleetjes en dergelijke is uitsluitend toegestaan op het middenterrein.

Outdoorgymzone Arctic Move Camp

 1. Uitsluitend personen vanaf 12 jaar of personen met een minimale lengte van 1,40 meter mogen deze zone betreden en van de toestellen gebruik maken.
 2. De toestellen dienen te worden gebruikt in overeenstemming met de door de leverancier aangegeven instructies.
 3. Een ieder die zich binnen deze zone begeeft, bewaart voldoende afstand ten opzichte van de toestellen die in gebruik zijn.
 4. Het gebruik van de toestellen geschiedt op eigen risico.
 5. Het nuttigen van consumpties is binnen de begrenzing van deze zone niet toegestaan.

Huisregels (Soccer) Squash

 1. Om gebruik te maken van de squashbanen dient u zich te melden bij de receptie.
 2. U kunt een squashbaan maximaal vanaf 4 dagen voorafgaand aan de huurperiode reserveren.
 3. Met uw persoonlijk jaarabonnement kunt u maximaal 3x 45 minuten per week een squashbaan reserveren. Daarnaast kunt u onbeperkt squashen zonder reservering. Indien u speelt met een introducé zonder abonnement betaalt de introducé 50% van de huurkosten van de squashbaan.
 4. Een gereserveerde squashbaan kan kosteloos tot 12 uur voor aanvang van de huurperiode worden geannuleerd.
 5. Squashrackets en – balletjes zijn te huur bij de receptie. Soccerballen zijn bij de baanhuur inbegrepen.
 6. Het is niet toegestaan de squashbanen te betreden met sportschoenen met een zwarte zool. Tevens is het niet toegestaan (sport)schoenen op de squashbaan te dragen, waarmee u buiten heeft gelopen.
 7. Etenswaren en drinken zijn niet toegestaan op de squashbanen

 Huisregels zwembad Borgelerbad

 1. Iedereen die de accommodatie betreedt dient in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Dit geldt ook voor begeleiders en/of gasten die niet gaan zwemmen.
 2. Kinderen die niet in het bezit zijn van zwemdiploma A en B hebben alleen toegang indien zij worden begeleid door een betalende volwassene van minimaal 18 jaar in badkleding, die beschikt over een goede zwemvaardigheid. Kinderen zonder zwemdiploma dient u binnen handbereik te houden.
 3. Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht zwemvleugels, een zwemvest of een Easy Swim Pro drijfpakje te dragen.
 4. Indien een kind wil zwemmen zonder begeleiding en alleen zwemdiploma A heeft, zal hij/zij moeten voorzwemmen en worden gekeurd door een toezichthouder/zweminstructeur of hij/zij over genoeg zwemvaardigheid beschikt om zelfstandig te zwemmen. Dit dient vooraf bij de receptie gemeld te worden.
 5. In de zwembaden met een waterdiepte van minder dan 2,00 meter is duiken van randen en drijvende voorwerpen verboden.
 6. Douchen dient in tijd beperkt te blijven.
 7. Hard lopen is in verband met gevaar voor uitglijden niet toegestaan.
 8. Na uw bezoek aan de accommodatie dient u uw materialen en afval op te ruimen.
 9. Glaswerk is niet toegestaan in en rondom de zwembaden.
 10. Het is niet toegestaan om zonder geldige reden in of bij de kleedruimtes te zijn.
 11. Gasten boven de 18 jaar die lijden aan een aandoening waarbij het risico op plotseling bewustzijnsverandering kan optreden, wordt aangeraden dit vooraf te melden bij één van onze medewerkers. Gasten beneden de 18 jaar dienen altijd onder begeleiding van een volwassene van minimaal 18 jaar te zijn.
 12. Het maken van foto’s en/of video’s is alleen toegestaan met toestemming van de gefotografeerde of gefilmde, echter alleen voor eigen gebruik. Publicatie van beeld- of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Fotograferen en/of filmen onder water is te allen tijde verboden. Ingeval één van onze medewerkers constateert dat iemand (kennelijk) zonder toestemming foto’s of filmmateriaal maakt van personen die daarvoor (kennelijk) niet hun toestemming hebben gegeven, dient u het gemaakte beeldmateriaal op eerste verzoek van het personeel onmiddellijk en in hun bijzijn permanent te verwijderen. Bij herhaalde overtreding, heeft ons personeel de bevoegdheid u per direct de toegang tot het zwembad en/of alle overige ruimtes te ontzeggen, dit zonder restitutie van gelden en dergelijke.
 13. Kledingvoorschriften:
 • Het dragen van zwemkleding is verplicht (geen spijkerbroek,
  T-shirt of andere vrijetijdskleding).
 • Het dragen van schoenen rondom de zwembaden is
  alleen toegestaan met de daarvoor bestemde blauwe
  slofjes. Deze zijn te koop bij de tourniquets en receptie.
 • Bij baby’s en peuters welke niet zindelijk zijn is het dragen van een zwemluier verplicht.

            Afwijken van bovenstaande kledingvoorschriften mag alleen met toestemming van onze medewerkers.


Huisregels Zonnebanken

 1. Om gebruik te maken van de zonnebank dient u zich vooraf te melden bij de receptie.
 2. Gasten jonger dan 18 jaar mogen geen gebruik maken van onze zonnebanken.
 3. Bij het eerste bezoek aan onze zonnebanken dient u bij de receptie een intakeformulier in te vullen. Het formulier geeft u een huidanalyse en wijst op eventuele gevaren.
 4. Na gebruik van de zonnebank dient u deze te reinigen met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen.
 5. Een UV beschermingsbrilletje kunt u lenen bij de receptie.
 6. Tussen iedere zonnebanksessie dient tenminste 48 uur te zitten.
 7. Cosmetica dient voor gebruik van de zonnebank zorgvuldig verwijderd te worden. Gebruik van normale UV-beschermingsmiddelen is niet toegestaan.
 8. Onderga geen blootstelling aan UV straling terwijl u medicijnen gebruikt die gevoeligheid voor UV straling verhogen, zoals antibiotica. Bij twijfel dient met uw arts te overleggen.
 9. Er dient een verklaring ondertekend te worden bij de receptie indien de gast vaker gebruik wil maken van de zonnebank dan de aanbevolen 13 minuten per 48 uur. Met het invullen van de verklaring verklaart de gast dat hij/zij op eigen risico de aanbevolen bruiningstijd overschrijdt en dat Sportbedrijf Deventer hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.