Sport- en Belevingscentrum De Scheg en het Borgelerbad starten per ingang van 18 mei met een aangepast rooster.

 • Welke faciliteiten zijn er precies geopend?
  U kunt op gezette tijden banenzwemmen bij De Scheg (wedstrijdbad) en het Borgelerbad (binnenbad en trimbad). Vanaf 25 mei kunt u op maandag en donderdag bij De Scheg aquasporten en vanaf juni gaan de zwemlessen gefaseerd van start.
 • Wie kan er komen zwemmen?
  Iedereen die in het bezit is van een geldig entreeticket, verkregen in de webshop vanaf 15 mei 2020 kan komen banenzwemmmen op het gekozen tijdstip.
  Aquabanenpassen, MKB passen, Recht Op passen en Meerbanenkaarten bieden weer toegang, maar uitsluitend bij een reservering op voorhand.
 • Hoe kan ik reserveren?
  Voor uw bezoek is een reservering in onze webshop verplicht. Ook pashouders dienen online te reserveren.  
  >Heeft u nog geen entreekaart, selecteer en betaal uw ticket in onze webshop.
  >Heeft u een meerbezoekenkaart of abonnement, selecteer dan uw entree als pashouder in onze webshop. U hoeft geen betaling te voldoen. Uw pas is per ingang van 18 mei weer geactiveerd. Lees hier  wat dit voor u betekent.Om iedereen een eerlijke kans te geven kunt u niet eerder dan 4 werkdagen op voorhand uw bezoek reserveren.
  U kunt steeds voor 1 persoon tegelijk reserveren. Bij vragen bel 0570 659745 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

 • Ik kan niet deelnemen, dien ik te annuleren?

  Kunt u niet deelnemen op het gereserveerde tijdstip, dan dient u uw reservering 24 uur voor uw bezoek te annuleren. Heeft u uw bezoek niet geannuleerd en bent u in het bezit van een meerbezoekenkaart of abonnement dan zal er een toegang afgewaardeerd worden van uw kaart.
  Bel 0570 659745 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) voor het doorgeven van wijzigingen/annuleringen.

 • Wat betekent ‘4 werkdagen voor het bezoek reserveren’?
  U kunt komen zwemmen nadat u gereserveerd heeft. Dit dient u uiterlijk 4 werkdagen voor uw bezoek te doen. In onderstaand schema ziet u wat dat betekent:

  Maandag bellenT/m uiterlijk vrijdag reserveren
  Dinsdag bellenT/m uiterlijk maandag reserveren
  Woensdag bellenT/m uiterlijk dinsdag reserveren
  Donderdag bellenT/m uiterlijk woensdag reserveren
  Vrijdag bellenT/m uiterlijk donderdag reserveren
 • Wij zwemmen altijd met een vast groepje. Kan dat nog wel?
  Wanneer u gelijktijdig een reservering maakt voor een bepaald tijdsblok zou u, binnen de kaders van de 1,5 meter richtlijnen, samen kunnen zwemmen. U heeft echter wel een eigen baan en u dient de richtlijnen te volgen. Ook kan het tijdens een reservering voorkomen dat het tijdsblok vol is en dat u niet gelijktijdig gebruik kan maken van dit tijdsblok. Ons advies reserveer uw plek op tijd zodat de kans voor u het grootst is om samen, binnen de kaders van de 1,5 meter richtlijnen, te kunnen zwemmen.
 • Met hoeveel personen wordt er tegelijk banengezwommen?
  In het wedstrijdbad van De Scheg en het binnenbad van het Borgelerbad kunnen 12 personen tegelijk zwemmen. In het Trimbad (buitenbad van het Borgelerbad) zijn dit 10 personen.
 • Hoe groot zijn de aquasport groepen? Wij zwemmen met maximaal 15 personen per les, waardoor er maximaal 30 zwemmers per blok aanwezig zijn, verdeeld over twee baden.
 • Hoe ziet de inrichting van het bad eruit en hoeveel ruimte heb ik in het bad?
 • Hoeveel tijd heb ik in het water?
  Per reservering kunt u 45 minuten zwemmen en heeft u na afloop 15 minuten om zich om te kleden en het pand te verlaten.
 • Ik zwem op een vast tijdstip, kan ik dit blijven doen?
  Er worden diverse tijden voor het zwemmen aangeboden. U dient zich zelf hiervoor in te schrijven om een plek te reserveren. Vol is echter vol dus zorg dat u zich tijdig inschrijft waardoor u meer kans maakt op de door u gewenste tijd.
 • Kan ik meerdere uren per dag zwemmen?
  Om iedereen een eerlijke kans te geven kunt deelnemen aan 1 activiteit per dag. Meerdere uren achter elkaar zwemmen is niet toegestaan. U dient na uw activiteit het bad en de accommodatie te verlaten.
 • Hoe zien de looproutes er bij De Scheg en het Borgelerbad uit?

  Voor de zwemles hebben we aparte looproutes gemaakt in verband met de veiligheid. Check HIER de looproute voor De Scheg middels een video, check HIER de looproute voor het Borgelerbad.
 • Wanneer kan er weer recreatief gezwommen worden?
  Om de 1,5 meter richtlijnen te hanteren zijn er wedstrijdlijnen in het bad gelegd en is er een vakverdeling gemaakt waarbij ieder zijn eigen baan heeft. Wanneer richtlijnen vanuit het RIVM en de ZwembadBranche veranderen zullen we deze waar mogelijk toepassen. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer er recreatief gezwommen kan worden.
 • Hoe staat het met de renovatie van de buitenfaciliteiten bij het Borgelerbad?
  De werkzaamheden op het Borgelerbad zijn afgerond en we kijken er naar uit om te zijner tijd (zodra er weer recreatief gezwommen kan worden) onze vernieuwde faciliteiten feestelijk te onthullen.
 • Mijn Meerbezoekenkaart loopt af.Ik kon vanwege de sluiting geen gebruik maken van de pas.
  Uw pas wordt verlengd met de periode waarin De Scheg gesloten is geweest. Uw periode wordt als het ware opgeschort en later weer beschikbaar gesteld. U hoeft zich hiervoor niet bij ons te melden, wij verlengen uw pas voor u.
 • Hoe zit het met mijn gezinspas?
  De automatische incasso’s en betalingen zijn opgeschort. Zodra u recreatief kunt zwemmen zullen wij uw pas en daarbij behorende incasso’s of betalingen weer activeren en zal u weer gebruik kunnen maken van uw pas.
 • Hoe zit het met mijn Aquabanenpas?
  De automatische incasso’s en betalingen zijn opgeschort. Per ingang van 18 mei wordt uw Aquabanenpas geactiveerd zodat u weer kunt banenzwemmen. vanaf 1 juni worden de bijbehorende incasso’s of betalingen weer geactiveerd.
 • Wat gebeurt er met mijn jaarabonnement (MKB-pas, Squashabonnement)?
  Uw abonnement is opschort en verlengd met de periode waarin Sportbedrijf Deventer gesloten is geweest. U hoeft zich hiervoor niet bij ons te melden, wij verlengen uw pas voor u. Per ingang van 18 mei worden de Sportieve MKB passen weer geactiveerd. De Recreatieve MKB-pas is (tot nader bericht) nog niet actief.
 • Kan ik mijn Rechtop! coupon inleveren?
  Indien u de Rechtop! coupon wilt verzilveren voor een banenzwempas, is dat vanaf 18 mei mogelijk. Indien u de coupon wilt gebruiken voor recreatief zwemmen is het raadzaam te wachten totdat recreatief zwemmen weer mogelijk is.
 • Gaan de zwemlessen en overige activiteiten door?
  In juni gaan de zwemlessen gefaseerd van start. Voor de zwemles hebben we aparte looproutes gemaakt in verband met de veiligheid. Check HIER de looproute voor De Scheg middels een video, check HIER de looproute voor het Borgelerbad.
 • Hoe verloopt het zwemlestraject van mijn kind?
  Zodra de zwemles van start gaat wordt uw kind de eerste twee weken individueel bekeken hierna krijgt u een rapportje over de voortgang van uw kind. Hierin zullen wij u een prognose geven hoe het traject er verder uit komt uitzien.
 • Als er geen zwemles is hoe zit het dan met mijn betaling?
  • Tot en met zaterdag 14 maart is er zwemles gegeven aan kinderen. Tot en met 15 maart aan volwassenen.
   Deze zwemlessen dienen volgens afspraak te worden voldaan en worden niet gecompenseerd.
  • Het lesgeld wordt sinds 16 maart niet meer geïnd, totdat de lessen weer starten.
   De reeds betaalde lessen worden opgeschort. Hoe dit praktisch ingevuld wordt, is afhankelijk van het moment waarop de zwemles weer kan starten. Bekend is geworden dat dit op 2 juni 2020 is, in aangepaste vorm.
  • Heeft u nog vragen nadat u deze ‘Veelgestelde vragen’ heeft gelezen, mail deze dan naar  zwemles@sportbedrijfdeventer.nl.
 • De geldigheid van mijn entreeticket loopt af. Ik kan vanwege de sluiting geen gebruik maken van mijn ticket.
  Het is momenteel niet bekend wanneer De Scheg weer recreatief opent. Zodra De Scheg recreatief geopend is verlengen wij de geldigheid automatisch met de periode waarin uw ticket nog geldig was, maar u door de sluiting van De Scheg er geen gebruik van heeft kunnen maken. Wij verwelkomen u graag op een later moment dit jaar. U hoeft hiervoor uw ticket dus niet meer naar ons te mailen.
  Bovenstaande geldt voor zowel fysieke entreetickets als ook e-tickets die verkregen zijn in onze eigen webshop of via een actie van een partner.
 • De meerbezoekenkaartactie liep 31 maart ten einde, wordt deze verlengd?
  Zodra wij recreatief geopend zijn, zullen wij de kortingsactie twee weken verlengen zodat u in de mogelijkheid wordt gesteld hier alsnog gebruik van te maken.
 • Is het chloorgehalte van het water toegenomen en merk ik dit tijdens het zwemmen?
  Vanwege het advies uit de zwembadbranche is het chloorgehalte naar 1,4 mg per liter verhoogd. Deze waarde valt binnen de wettelijke norm van  1 tot 1,5 mg per liter en wordt ook toegepast tijdens drukke dagen. Veel zwemmers merken geen verschil tijdens het zwemmen en het is niet schadelijk voor uw badkleding.
 • Is er door de tijdelijke sluiting meer kans op een legionellabesmetting?
  Tijdens de sluiting hebben de gebruikelijke spoelingen plaatsgevonden. Hierdoor is er geen verhoogd risico.
 • Welke regelingen gelden er voor verenigingen die schade oplopen door het COVID-19 virus?
  De regelingen die inmiddels veelvuldig worden gebruikt door sportverenigingen zijn de ‘NOW-regeling’ (voor personeel in dienst van de vereniging) en de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’.
 • Door de gemeente Deventer is ook een besluit genomen ten aanzien van de huur voor buitensportverenigingen:
  De gemeente staat ook in deze voor iedereen lastige tijd achter de sportverenigingen, instellingen en bedrijven. Om lucht te bieden, heeft het college van burgemeester en wethouders  besloten om uitstel van huur- en andere betalingen te verlenen tot 31 augustus 2020. Bedrijven en instellingen die aan de gemeente periodiek bedragen betalen, kunnen daarvan uitstel krijgen. Het gaat om huur, erfpachtcanon, of retributies voor:

  • bedrijfsruimte
  • culturele instelling
  • buurthuizen
  • speeltuinverenigingen
  • buiten sportverenigingen
  • opstal- of erfpachtrechten
 • Huur binnensportverenigingen
  Voor wat betreft de huur van de binnensportaccommodaties volgt Sportbedrijf Deventer hierin de regeling van de gemeente Deventer en biedt binnensportverenigingen de mogelijkheid om uitstel (‘opschorting’) van huurbetalingen te verlenen tot 31 augustus 2020. Indien u deze financiële ruimte nu nodig heeft, kunt u uitstel aanvragen door een verzoek per e-mail te sturen naar verhuur@sportbedrijfdeventer.nl. Realiseer dat het om uitstel gaat en niet om kwijtschelding.We begrijpen dat het een onzekere en lastige tijd is, ook voor (sport)verenigingen. Heeft u vragen of kampt uw vereniging met of situaties waar u even geen raad mee weet of over wilt sparren, laat het ons gerust weten. Wij denken graag met jullie mee. Uiteraard staan we ook open voor goede ideeën en tips die we kunnen delen en zo ook andere verenigingen kunnen helpen door deze periode heen te komen. Zo hopen we gezamenlijk ook in de toekomst een gezonde sportinfrastructuur te kunnen blijven bieden. Neem gerust contact op met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer.
 • Kan ik alweer squashen?
  Op dit moment is het nog niet mogelijk om een squashbaan te reserveren.  Wanneer richtlijnen vanuit het RIVM veranderen zullen we deze waar mogelijk toepassen.