Schrijf je nu in! Let op: Op dit moment kan je je alleen nog inschrijven voor de cursus IJskanjer Voorjaarsvakantie.

Inschrijving schaatsles kinderen 2018/2019

    De Gezinspas is alleen verkrijgbaar in combinatie met de IJsMeester schaatslessen.
    Tijdens de eerste 2 lessen wordt het niveau bepaald. Het overstappen naar een andere groep is in overleg mogelijk.
  • Date Format: DD dash MM dash YYYY
  • De Betaling vindt plaats d.m.v. een automatische incasso. Alleen met een door u ingevuld IBAN nummer wordt uw inschrijving in behandeling genomen. U machtigt Sportbedrijf Deventer het verschuldigde bedrag in één keer voor de cursus 2018-2019 van bovenstaande rekeningnummer af te schrijven. Het volledige bedrag wordt naar verwachting in de tweede week van de volgende maand geïncasseerd.