De combinatiefunctionaris is een pedagogische bruggenbouwer tussen het kind (in het onderwijs) en lokale sportaanbieders. Sportbedrijf Deventer kent twee verschillende combinatiefuncties:

  • Combinatiefunctie sportieve scholenCF
  • Combinatiefunctie sportieve sportverenigingen

Zij maken een structurele samenwerking tussen de (brede) school en de sportvereniging mogelijk en ontwikkelen en/of organiseren een sportaanbod gericht op sportstimulering op brede scholen. Hieronder vallen de volgende activiteiten:

  • Wekelijks naschools sportprogramma op brede scholen.
  • Verzorgen van kennismakingslessen en van introductiecursussen in het kader van onderwijs en sport.
  • Tevens ontwikkelen ze samen met de vereniging  een passend sportaanbod dat aansluit bij de maatschappelijke vraag om het ledenbestand te vitaliseren.
  • Het ontwikkelen van een structurele samenwerking tussen de sportvereniging en de brede school op het gebied van opvang, aanbod en accommodatie.
  • Het signaleren van problematieke en aandachtsgebieden binnen de sportvereniging en daarbij de vereniging ondersteunen op bijvoorbeeld jeugdbeleid.
  • Het organiseren van scholingen en/of opleidingen om het kader deskundiger te maken, bijvoorbeeld jeugdsportbegeleider.

Beide functionarissen ‘ontmoeten’ elkaar in het grijze gebied van onderwijs en sport. Daardoor versterken zij elkaar en krijgen zij veel voor elkaar.

Combinatiefunctie Sport vanuit het onderwijs

De combinatiefunctionaris werkt vanuit het onderwijs, dus op een brede School (of een school voor speciaal onderwijs). Vaak geeft deze functionaris bewegingsonderwijs en heeft hij/zij als extra taken het ontwikkelen en uitvoeren van naschools sportaanbod en het introduceren van kinderen bij verschillende sportverenigingen (binnen- en buitenschools)

Op de sportieve scholen is consequent aandacht voor brede sportverkenning, spelen, de gezonde leefstijl en het op een sportieve manier met elkaar omgaan.

De combinatiefunctionarissen bij Sportbedrijf Deventer zijn werkzaam op de volgende scholen:
– Brede School de Enk
– Brede School Zwaluwenburg
– De Linde (speciaal onderwijs)
– Panta Rhei/Ambelt (speciaal onderwijs)

Combinatiefunctie Sport vanuit de vereniging

De combinatiefunctionaris Sportieve Sportvereniging werkt vanuit de sport, dus op een sportpark. Er is bewust voor gekozen om de combinatiefunctionaris niet aan één sport te verbinden, maar om de functionaris te verbinden aan een sportpark en dus meerdere verenigingen. De functionaris heeft als taak om de verenigingen te versterken en om deze te betrekken bij het onderwijs (binnen- en buitenschools).

Sportpark Borgele
– RDC (voetbal)
– TV Slagvaardig (tennis)
– Karro Deux (jeu de boules)
– DTTC (tafeltennis + dynamic tennis)

Sportpark Keizerslanden
– AV Daventria (atletiek)
– VV IJsselstreek (voetbal)
– Pickwick Players (rugby)
– DZ & PC de IJsel (zwemmen)

Wilt u weten wat een combinatiefunctionaris voor uw school of organisatie kan betekenen? Neem contact op met info@sportbedrijfdeventer.nl