Sportbedrijf Deventer en Sallcon presenteren dit jaar een gecombineerd jaarverslag in een uniek boekwerk. De twee organisaties werken intensief samen om duurzame en maatschappelijke doelen te realiseren. Op meerdere gebieden wordt er gezamenlijk opgetrokken, zoals duurzame schoonmaak. In 2016 zijn ook de marketingafdelingen samengevoegd. De stap naar een gecombineerd jaarverslag was dan ook snel gemaakt.

“Onze organisaties maken zich hard voor duurzaam ondernemen, daar past een gebundeld jaarverslag bij”, vertelt Jeroen Kroese, directeur van Sallcon. Aschwin Lankwarden, directeur van Sportbedrijf Deventer: “Daarnaast vinden we elkaar ook in de aandacht voor goed werkgeverschap. We willen een omgeving creëren waarin vitale en bevlogen medewerkers met plezier werken.” In de jaarverslagen staat hoe Sallcon en Sportbedrijf Deventer hier in 2016 invulling aan hebben gegeven.

Nieuwe initiatieven op sportgebied
In 2016 zijn er bij Sportbedrijf Deventer nieuwe initiatieven op sportgebied ontstaan. De Schoolsportclub en de nieuwe zwemlesmethode SuperSpetters hebben bijvoorbeeld hun vruchten afgeworpen. Er is tevens aandacht voor de drukste dag uit de geschiedenis van het Zwemparadijs en succesvolle evenementen op de kunstijsbaan zoals de IJsselcup, Holland Cup 1 en 2 en de KPN Marathon Cup 13. Eind vorig jaar is ook de nieuwe strategische visie High Five 2020 vastgesteld, waarin onder andere staat dat iedereen in Deventer het plezier van sport en bewegen kan ervaren.

Transformatie naar een sociale onderneming
Bij Sallcon wordt de transformatie van sociale werkvoorziening naar een sociale onderneming goed beschreven. Een nieuwe vruchtbare weg die het bedrijf bewandelt. Het is in 2016 weer gelukt om veel mensen te laten uitstromen naar een baan en in het jaarverslag wordt er met trots terug gekeken naar het feit dat Sallcon als eerste SW-bedrijf MVO-gecertificeerd is. Ook is nog sterker de verbinding gezocht met andere bedrijven. Begin 2017 is KonnecteD gelanceerd, de nieuwe holdingnaam. Hier vallen tegenwoordig Sallcon Industrie & Diensten, Deventer Werktalent en DigiWerkt onder.

Tips voor werk en vitaliteit
In de jaarverslagen is te lezen wat de plannen van beide organisaties voor de toekomst zijn. Daarnaast biedt het gecombineerde boekwerk tips op het gebied van werk en vitaliteit die voor vele organisaties direct toepasbaar zijn.

Het gecombineerde jaarverslag is te vinden op http://www.sallcondiensten.nl/jaarverslagen/ en https://www.sportbedrijfdeventer.nl/jaarverslag/.