Sportbedrijf Deventer is een van de grootste publiekstrekkers in de Nederlandse sport- en recreatiebranche. De organisatie heeft voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan Sociaal ondernemen de status van Trede 3 behouden op de PSO-Prestatieladder van TNO en PSO-Nederland.

Sportbedrijf onderneemt sociaal

Sportbedrijf Deventer heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Dit betekent dat onze organisatie op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat Sportbedrijf Deventer ook op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

Over keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen bij (meer) organisaties. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren.

Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen door er bewust voor te kiezen om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd.

Zie de website van PSO Nederland