Deventer, 11 september 2015, nummer 46

BASISSCHOLEN DEVENTER OP DE GOEDE WEG

DEVENTER – Op donderdag 10 september 2015 bracht Jos Oliveira Santos van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een bezoek aan de ‘Gezonde school’ CBS Mikado. Gemeente Deventer loopt voorop met het aantal gezonde basisscholen in Nederland en het Ministerie van VWS wil graag met eigen ogen zien hoe het in Deventer er aan toe gaat.

Op dit moment hebben in totaal 20 basisscholen in Deventer het landelijke vignet ‘Gezonde School’ in ontvangst genomen. Zo ook CBS Mikado door extra aandacht te geven aan voldoende beweegtijd, de inzet van een naschools programma, beleid op voeding en het betrekken van ouders door hen te informeren over voldoende bewegen en gezonde voeding. De combinatiefunctionaris van Sportbedrijf Deventer speelt hierbij een belangrijke rol door het verzorgen van gymlessen, het coachen van de groepsleerkrachten, ondersteunen van sportevenementen en toernooien maar ook door begeleiding bij het aanvragen van het vignet. Het doel is om dit jaar op meer scholen duurzaam gezondheidsbeleid te realiseren, in de gemeente Deventer.

Locatieleider Petra Barendsen van CBS Mikado geeft het belang van de combinatiefunctionaris voor de school aan: de expertise die een combinatiefunctionaris met zich mee brengt op het gebied van sport en bewegen, is een grote meerwaarde voor onze school. De Gezonde School geeft een positieve stimulans aan ouders, leerlingen maar ook aan de groepsleerkrachten. Het maken van ‘gezonde keuzes’ wordt hierbij positief beïnvloed. ’’’Dit is ook het doel van het Ministerie van VWS dat combinatiefunctionarissen vooral ondersteunend ingezet worden voor basisscholen, op het gebied van sport en bewegen. ‘’Deventer is goed op weg als het gaat om de ‘Gezonde School’,’’ aldus Jos Oliveira Santos.